piątek, 6 lutego 2015

Ryzyko miłości
Even if we were granted that insurances against heartbreak were our highest wisdom, does God Himself offer them? Apparently not.

[...]

There is no safe investment. To love at all is to be vulnerable. Love anything, and your heart will certainly be wrung and possibly broken. 

---

"Nawet gdyby było rzeczą pewną, że zabezpieczenia przeciw złamanemu sercu stanowią najwyższą mądrość, to czyż Bóg nam je oferuje? Najwyraźniej nie.

[...]

Nie ma czegoś takiego jak bezpieczna lokata. Kochać w jakimkolwiek znaczeniu to tyle co być podatnym na zranienie. Pokochaj cokolwiek, a niewątpliwie twoje serce zostanie rozdarte i - co możliwe - złamane".


Clive Staples Lewis, The Four Loves, Charity

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Za Boga i za Króla!

Za Boga i za Króla!