środa, 4 lutego 2015
Et nota, quod vita longa est quando est plena: quae non mensuratur tempore, sed actione, secundum Philosophum. Tunc autem plena est vita quando est virtuosa. Et ideo virtuosus et sanctus diu vivit, quamvis cito moriatur corporaliter. 

---

"I zauważ, że życie jest długie wtedy, gdy jest pełne; życie takie - według Filozofa [tj. Arystotelesa] - nie jest mierzone czasem, lecz działaniem. Z życiem pełnym zaś mamy do czynienia wówczas, gdy jest ono cnotliwe. I dlatego ten, kto jest cnotliwy i święty, żyje długo, nawet jeśli szybko umiera w znaczeniu cielesnym"


Św. Tomasz z Akwinu, Collationes in decem praeceptis, Articulus 6. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Za Boga i za Króla!

Za Boga i za Króla!