piątek, 19 sierpnia 2016

Si enim hoc sanctissimum Sacramentum in uno tantum celebraretur loco, et ab uno tantum consecraretur sacerdote in mundo: quanto putas desiderio ad illum locum et ad talem Dei sacerdotem homines afficerentur, ut divina mysteria celebrari viderent? 

---

"Gdyby Najświętszy Sakrament był sprawowany tylko w jednym miejscu i gdyby był konsekrowany przez tylko jednego kapłana na świecie, z jaką żądzą ludzie garnęliby się do takiego miejsca i takiego kapłana Boga, aby oglądać jak są celebrowane boskie misteria?".

Tomasz z Kempis, De imitatione Christi, Liber IV, 
Caput I: Cum quanta reverentia Christus sit suscipiendus.

piątek, 5 czerwca 2015

O godności Kapłana katolickiegoO quam mangum et honorabile est officium Sacerdotum, quibus datum est Dominum majestatis verbis sacris consecrare, labiis benedicere, manibus tenere, ore proprio sumere, et cæteris ministrare. O, quam mundæ debent esse manus illæ, quam purum os, quam sanctum corpus, quam immaculatum cor Sacerdotis, ad quem toties ingreditur Auctor puritatis!

---

"O, jak wzniosły i zaszczytny jest urząd Kapłanów, którym dane jest konsekrować świętymi słowami Pana majestatu, wargami błogosławić, rękami trzymać, ustami przyjmować i innym rozdzielać! O, jak czyste powinny być te ręce, jak czyste usta, jak święte ciało i jak nieskalane serce Kapłana, do którego wstępuje Sprawca wszelkiej czystości!".

Tomasz z Kempis, De imitatione Christi, Liber IV, 
Caput XI: Quod Corpus Christi et sacra Scriptura maxime sint animae fideli necessaria.

wtorek, 26 maja 2015

Właściwa wdzięczność za otrzymane łaskiEsto igitur gratus pro minimo: et eris dignus maiora accipere. Sit tibi minimum etiam pro maximo: et magis contemptibile pro speciali dono. Si dignitas datoris inspicitur: nullum datum parvum aut nimis vile videbitur. Non enim parvum est: quod a summo Deo donatur

---

"Bądź więc wdzięczny za to, co najmniejsze, a wówczas będziesz godny tego, aby otrzymać to, co większe. Niech to, co najmniejsze będzie dla ciebie tym, co największe, a to, co najbardziej zasługujące na wzgardę, niech będzie traktowane jako szczególny dar. Jeśli wejrzy się na godność Dawcy, żaden dar nie będzie się wydawał małym lub nazbyt godnym pogardy. Nie jest bowiem małym to, co jest dawane przez Boga Najwyższego". 

Tomasz z Kempis, De imitatione Christi, Liber III, Caput X: De gratitudine pro gratia Dei.

poniedziałek, 6 kwietnia 2015Rogo vos plus quam de me ipso, quatenus, cum decet et videritis expedire, clericis humiliter supplicetis, quod sanctissimum corpus et sanguinem Domini nostri Jesu Christi et sancta nomina et verba eius scripta, quae sanctificant corpus, super omnia debeant venerari. 

Calices, corporalia, ornamenta altaris et omnia, quae pertinent ad sacrificium, pretiosa habere debeant. 

Et si in aliquo loco sanctissimum corpus Domini fuerit pauperrime collocatum, iuxta mandatum Ecclesiae in loco pretioso ab eis ponatur et consignetur et cum magna veneratione portetur et cum discretione aliis ministretur. 

---

"Proszę was bardziej, niż gdyby chodziło o mnie samego, byście błagali pokornie duchownych - wtedy, gdy to przystoi i gdy będziecie uważali to za pożyteczne - aby Najświętsze Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, a także Jego święte imiona i zapisane słowa, które uświęcają Ciało, doznawały najwyższej czci. 

Kielichy, korporały, ozdoby ołtarza i wszystkie rzeczy, które należą do ofiary, winny być kosztowne.

A gdyby w jakimś miejscu Najświętsze Ciało Pana było umieszczone w sposób bardzo ubogi, wtedy - zgodnie z poleceniem Kościoła - niech zostanie przez nich umieszczone i zabezpieczone w miejscu kosztownym. I niech się je przenosi z wielką czcią. I niech będzie rozdzielane innym z delikatnością i rozeznaniem".

Św. Franciszek z Asyżu, Epistola ad custodes I. 
wtorek, 24 lutego 2015
Quaerite legendo, et invenietis meditando;
pulsate orando, et aperietur vobis contemplando.

---

"Szukajcie czytając, a odnajdziecie rozmyślając;
pukajcie modląc się, a otworzą wam w [akcie] kontemplacji".Gwidon Kartuz, Scala paradisi, Caput 2, 40.

wtorek, 17 lutego 2015

Coptus sum
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.

---
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, 
a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 
Amen.


wtorek, 10 lutego 2015

Principia peccatorum

[...] Christus non solum docuit nos cavere ab homicidio, sed ab ira. Bonus enim medicus non tantum tollit malum quod apparet, sed etiam radicem removet infirmitatis, ne scilicet recidivet: et ideo vult nos abstinere a principiis peccatorum, et ita ab ira, quae est principium homicidii.


---

"[...] Chrystus uczył nas nie tylko tego, abyśmy wystrzegali się morderstwa, lecz także i gniewu. Dobry lekarz bowiem nie tylko usuwa zło, które ukazuje się na zewnątrz, lecz usuwa zarazem korzeń choroby, tak aby nie było [jej] nawrotów. Dlatego chce On, abyśmy powstrzymywali się od źródeł-początków grzechów. I w ten właśnie sposób [chce, byśmy powstrzymywali się] od gniewu, który stanowi źródło morderstwa".


Św. Tomasz z Akwinu, Collationes in decem praeceptis, Articulus 7.

Za Boga i za Króla!

Za Boga i za Króla!