poniedziałek, 6 kwietnia 2015Rogo vos plus quam de me ipso, quatenus, cum decet et videritis expedire, clericis humiliter supplicetis, quod sanctissimum corpus et sanguinem Domini nostri Jesu Christi et sancta nomina et verba eius scripta, quae sanctificant corpus, super omnia debeant venerari. 

Calices, corporalia, ornamenta altaris et omnia, quae pertinent ad sacrificium, pretiosa habere debeant. 

Et si in aliquo loco sanctissimum corpus Domini fuerit pauperrime collocatum, iuxta mandatum Ecclesiae in loco pretioso ab eis ponatur et consignetur et cum magna veneratione portetur et cum discretione aliis ministretur. 

---

"Proszę was bardziej, niż gdyby chodziło o mnie samego, byście błagali pokornie duchownych - wtedy, gdy to przystoi i gdy będziecie uważali to za pożyteczne - aby Najświętsze Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, a także Jego święte imiona i zapisane słowa, które uświęcają Ciało, doznawały najwyższej czci. 

Kielichy, korporały, ozdoby ołtarza i wszystkie rzeczy, które należą do ofiary, winny być kosztowne.

A gdyby w jakimś miejscu Najświętsze Ciało Pana było umieszczone w sposób bardzo ubogi, wtedy - zgodnie z poleceniem Kościoła - niech zostanie przez nich umieszczone i zabezpieczone w miejscu kosztownym. I niech się je przenosi z wielką czcią. I niech będzie rozdzielane innym z delikatnością i rozeznaniem".

Św. Franciszek z Asyżu, Epistola ad custodes I. 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Za Boga i za Króla!

Za Boga i za Króla!