poniedziałek, 12 stycznia 2015


Non omni homini reveles cor tuum, sed cum sapiente et timente Deum age causam tuam. Cum iuvenibus et extraneis rarus esto. Cum divitibus noli blandiri, et coram magnatibus non libenter appareas. 

Cum humilibus et simplicibus, cum devotis et morigeratis sociare, et quae aedificationis sunt, pertracta. Non sis familiaris alicui mulieri; sed in communi omnes bonas mulieres Deo commenda. 

Soli Deo et Angelis eius opta familiaris esse, et hominum notitiam devita.

Caritas habenda est ad omnes, sed familiaritas non expedit

---

Nie każdemu człowiekowi otwieraj swoje serce, lecz mądremu i bojącemu się Boga powierzaj swoją sprawę. Z młodymi i obcymi ludźmi mało się zadawaj. Bogatym nie pochlebiaj, a możnych nie szukaj. 

Szukaj towarzystwa pokornych i prostych, pobożnych i obyczajnych. I o tym tylko rozmawiaj, co służyć może zbudowaniu. Nie bądź poufały z żadną niewiastą, lecz w ogólności wszystkie cnotliwe niewiasty Bogu polecaj. 

Życz sobie poufałości tylko z Bogiem i z Jego aniołami, a ludzkiej znajomości unikaj.

Miłość bliźniego mieć trzeba ku wszystkim, lecz nie wypada okazywać poufałości [każdemu].


Tomasz z Kempis, De imitatione Christi, Liber I, Caput VIII: De cavenda nimia familiaritate.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Za Boga i za Króla!

Za Boga i za Króla!