wtorek, 13 stycznia 2015

Szokująca alternatywaI am trying here to prevent anyone saying the really foolish thing that people often say about Him: 'I’m ready to accept Jesus as a great moral teacher, but I don’t accept his claim to be God.' That is the one thing we must not say. 

A man who was merely a man and said the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher. He would either be a lunatic — on the level with the man who says he is a poached egg — or else he would be the Devil of Hell. 

You must make your choice. Either this man was, and is, the Son of God, or else a madman or something worse. You can shut him up for a fool, you can spit at him and kill him as a demon or you can fall at his feet and call him Lord and God, but let us not come with any patronizing nonsense about his being a great human teacher. He has not left that open to us. He did not intend to.

---

"Staram się tutaj powstrzymać każdego mówiącego naprawdę głupią rzecz, którą często mówią o Nim ludzie: "Jestem gotów uznać Jezusa za wielkiego nauczyciela moralności, lecz nie uznaję jego twierdzenia, że jest Bogiem". To jest jedyna rzecz, której nie wolno nam mówić.

Człowiek, który byłby tylko człowiekiem i mówiłby takie rzeczy, jakie mówił Jezus, nie byłby wielkim nauczycielem moralności. Byłby on albo obłąkańcem - na tym samym poziomie co człowiek, który mówi, że jest jajkiem w koszulce - albo też diabłem wprost z piekła.

Musisz dokonać wyboru. Albo ten człowiek był i jest Synem Bożym, albo też - szaleńcem, bądź czymś jeszcze gorszym. Możesz mu kazać się zamknąć jako głupkowi, możesz napluć i zabić go jako demona albo możesz upaść u jego stóp i nazwać go Panem i Bogiem, lecz nie pozwólmy sobie na to, aby prawić jakieś protekcjonalne brednie o tym, że jest on wielkim ludzkim nauczycielem. On nie zostawił nam tej możliwości. Nie zamierzał tego robić".


Clive Staples Lewis, Mere Christianity, Book II, Chapter 3: The Shocking Alternative.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Za Boga i za Króla!

Za Boga i za Króla!