sobota, 10 stycznia 2015

Coram DeoBeatus servus, qui non tenet se meliorem, quando magnificatur et exaltatur ab hominibus, sicuti quando tenetur vilis, simplex et despectus, quia quantum est homo coram Deo, tantum est et non plus

---

"Błogosławiony sługa, który nie uważa się za lepszego, gdy go ludzie chwalą i wywyższają, niż wtedy, gdy go uważają za bezwartościowego, prostego i godnego pogardy. Jakim bowiem jest człowiek wobec Boga, takim właśnie jest i niczym więcej". 

Św. Franciszek z Asyżu, Admonitiones, Caput XIX, De humili servo Dei.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Za Boga i za Króla!

Za Boga i za Króla!