sobota, 24 stycznia 2015

Wielki Ikonoklasta
Images of the Holy easily become holy images - sacrosanct. My idea of God is not a divine idea. It has to be shattered time after time. He shatters it Himself. He is the great iconoclast. Could not we almost say that this shattering is one of the marks of His presence? The Incarnation is the supreme example; it leaves all previous ideas of the Messiah in ruins. And most are 'offended' by the iconoclasm; and blessed are those who are not.

---

"Wizerunki tego, co Święte, łatwo stają się świętymi wizerunkami - nienaruszalnymi i otoczonymi najwyższą czcią. Moja idea Boga nie jest boską ideą. Raz po raz musi ona być roztrzaskiwana na kawałki. On Sam roztrzaskuje ją na kawałki. Jest on bowiem wielkim obrazoburcą. Czyż nie moglibyśmy niemal powiedzieć, że właśnie to roztrzaskiwanie stanowi jeden ze znaków Jego obecności? Wcielenie stanowi tu najwyższy i wyjątkowy przykład; pozostawia ono wszystkie uprzednie idee Mesjasza w gruzach. I większość ludzi jest swoiście urażona tym obrazoburstwem; a błogosławieni ci, którzy się nim nie zgorszą". 


Clive Staples Lewis, A Grief Observed, Chapter 4.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Za Boga i za Króla!

Za Boga i za Króla!